Munkáim

Kedves Műkedvelő!

A műalkotás élet, a maga egyszerűségében és gazdagságában, hatalmában és alázatában, egyediségében és megismételhetetlenségében. Láthatóvá teszi a másként láthatatlant, megnyitja a hétköznapi szemléletünk számára rejtett világokat, és újakat teremt. Megkísérlem átadni amit látok, átélek, szeretek és elveszítek. Ha képeim magukkal ragadják a szemlélőt, talán bebizonyosodik: az a hivatásom, hogy művész legyek.

Szeretettel ajánlom alkotásaimat, melyek gazdagsága a bennük tükröződő világ.